Izglītība - Fitnesa Mācību Centrs
 

Piedāvātās profesionālās pilnveides ievirzes programmas:

  1. Fitnesa “C” kategorijas sporta speciālistu pilnveide

 

 

Piedāvātās neformālās izglītības ievirzes programmas:

  1. Fitnesa traneru un sporta speciālistu apmācības kurss

 

 

 

 

Mērķi:

  • realizēt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo interešu fitnesa izglītības programmas

 

Uzdevumi:

  • nodrošināt izglītojamos ar kvalitatīvām teorētiskām un praktiskām zināšanām, sekmējot viņu konkurētspēju darba tirgū;
  • veidot  izglītojamajos iemaņas atbilstošas izvēlētajai izglītības programmai;
  • radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai;
  • organizēt tematiskus seminārus, pieaicinot vieslektorus zināšanu padziļināšanai.

 

Vēsture:

 „Fitnesa Mācību Centrs” ir izglītības iestāde, kura reģistrēta 2011.gada 22.februārī.

 

Vadība:

Direktore – Anita Geriņa

 

 

 


Dokumenti:  

"Fitnesa Mācību Centra" nolikums

 

"Fitnesa Mācību Centra" pašnovērtējuma ziņojums

 

Reģistrācijas Nr. 2760801002

Adrese:

Krimuldas ielā 52, Daugavpilī,

LV – 5417

Tālrunis:

 

E-pasts:

wff@inbox.lv

‹ Назад / Back

Informācija