26

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

Первый чемпионат Даугавпилса, по функциональному фитнесу
(05 05 2018)
Продолжение. Начало, на первой странице


У юниоров до 16 лет, вес был немного поменьше:
http://img.fitnes.lv/2/fitness_828446_0052.jpg

Поделиться

27

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

Фермерский бег:
http://img.fitnes.lv/2/fitness_29928211163_0033.jpg

Поделиться

28

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

Прыжки:
http://img.fitnes.lv/2/fitness_883872_0045.jpg

Поделиться

29

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/fitness_28944_9980.jpg

Поделиться

30

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

Переброс мешка через плечо (25 раз на время):
http://img.fitnes.lv/2/fitness_2772671_0034.jpg

Поделиться

31

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/fitness_22253786_0014.jpg

Поделиться

32

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

Дарья Ильина - чемпионка Даугавпилса по функциональному фитнесу, среди юниорок:
http://img.fitnes.lv/2/fitness_2794_0210.jpg

Поделиться

33

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

Video с первого чемпионата Даугавпилса по фукциональному фитнесу, смотрим здесь - https://www.youtube.com/watch?v=fM7NjcvwgRk 
http://img.fitnes.lv/2/fitness_89046888950.jpg

Поделиться

34

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

Наш Eric Sanderson from USA:
http://img.fitnes.lv/2/Eric_Sanderson_0192.jpg

Поделиться

35

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/Daugavpils_2739934_0207.jpg

Поделиться

36

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/Daugavpils_27936534_0202.jpg

Поделиться

37

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

Второй чемпионат Даугавпилса по функциональному фитнесу, пройдёт 15 сентября на центральной городской площади Даугавпилса.
Начало в 12.00.
Приглашаем к участию всех желающих!

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

Начало соревнований: 15 сентября в 12:00.
Место проведения: площадь Единства, Даугавпилс.
Начало регистрации: 15 сентября в 10:00, в Fitness-centrs Oļega Burinska. С 11:00 регистрация будет возможна на месте проведения состязаний.
Ограничений по участию нет.
Участие абсолютно бесплатно.

Категории.
- Парни до 16 лет
- Девушки до 16 лет
- Парни свыше 16 лет
- Девушки свыше 16 лет
Награждаются первые три места каждой категории.
Также будет выявляться абсолютный чемпион соревнований.

ДИСЦИПЛИНЫ

Каждая часть будет презентована отдельно в обсуждении к этому меромприятию, а именно, комплекс на силу, скорость, выносливость и ловкость/координацию. В каждой части необходимо указать лучшее время. В каждой части одновременно стартуют по два участника.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

За каждую часть участник получает очки в зависимости от занятого места. Худший результат получает одно очко, предпоследний - два и т.д. Подсчет ведется в каждой категории отдельно. Побеждает тот, кто получит большее количество очков за четыре части.
Чтобы выявить абсолютного победителя, сравниваются результаты и время первых мест всех категорий.

SACENSĪBU REGLAMENTS

Sacensību sākums: 15. septembrī plkst. 12:00.
Sacensību vieta: Vienības laukums, Daugavpils.
Reģistrācijas sākums: 15. septembris plkst. 10:00 Fitness-centrs Oļega Burinska. No plkst. 11:00 reģistrēt savu dalību var tieši sacensību norises vietā.
Ierobežojumu dalībai sacensībās nav.
Dalība sacensībās ir pilnīgi bez maksas.

Kategorijas.
- Zēni līdz 16 gadu vecumam
- Meitenes līdz 16 gadu vecumam
- Virieši no 16 gadu vecuma
- Sievietes no 16 gadu vecuma
Tiks apbalvotas pirmās trīs vietas katrā kategorijā.
Kā arī tiks noteikts absolūtais sacensību uzvarētājs.

DISCIPLĪNAS

Katra daļa tiks prezentēta atsevišķi, pasākuma apspriešanā, bet tieši disciplīnu kompleksi uz spēku, ātrumu, izturību un veiklību/koordināciju. Katrā daļā būs jāuzrāda labākais laiks. Katrā daļā vienlaicīgi startē divi dalībnieki.

UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

Par katru daļu dalībnieks saņems punktus atkarībā no saņemtas vietas. Sliktākais rezultāts saņems vienu punktu, otrais sliktākais divus utt. Punktu skaits tiks veikts katrā kategorijā atsevišķi. Uzvarēs tas, kurš saņems lielāku punktu skaitu par trim daļām.
Lai noteikto absolūto sacensību uzvarētāju, tiks salīdzināti pirmo vietu rezultāti katrā kategorijā.

Поделиться

38

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

2-ой чемпионат Даугавпилса по функциональному фитнесу

http://img.fitnes.lv/2/Functional_fitness_589395.jpg

Ну а победители в этот раз были следующие:
Девушки до 16 лет: Дарья Ильина
Девушки свыше 16 лет: Анастасия Петрова
Парни до 16 лет: Никита Богданов
Парни свыше 16: Игорь Зубакин.
До встречи в мае, где мы проведем уже третий чемпионат Даугавпилса по функциональному фитнесу!

Поделиться

39

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

3-ИЙ ЧЕМПИОНАТ ДАУГАВПИЛСА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ФИТНЕСУ

Поделиться

40

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/functional_fitness_2783982_5569.jpg

Поделиться

41

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/functional_fitness_2783982_5522.jpg

Поделиться

42

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/functional_fitness_2783982_5584.jpg

Поделиться

43

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/functional_fitness_2783982_5598.jpg

Поделиться

44

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

4-ый чемпионат Даугавпилса по функциональному фитнесу.
23 августа. 2020.
http://img.fitnes.lv/2/funkcional_fitness_2899383.jpg

Поделиться

45

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/funkcional_fitness_2899384.jpg

Поделиться

46

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/funkcional_fitness_2899385.jpg

Поделиться

47

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/funkcional_fitness_2899386.jpg

Поделиться

48

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/funkcional_fitness_2899387.jpg

Поделиться

49

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/funkcional_fitness_28906.jpg

Поделиться

50

Re: Функциональный фитнес - functional fitness

http://img.fitnes.lv/2/funkcional_fitness_28900.jpg

Поделиться